Asiasportshotline.com


xem giỏ hàng
0 Sản phẩm
  

Kết quả


10-05-2014 NFL
CAROLINA - 2
WIN
VIP
NEW YORK GIANTS - 4
WIN
.
DENVER -8.5
WIN
GOLD
09-19-2014
connecticut/sf under 42
WIN
VIP
09-18-2014
atlanta - 6
WIN
VIP
over atlanta 47
WIN
GOLD
09-16-2013 NFL
all in cincinnati - 6.5
WIN
GOLD
2half cincinnati - 3.5
WIN
GOLD
under cincinati 40 1/2
WIN
.
09-15-2013 NFL
carolina - 3.5
LOSE
GOLD
cowboys + 3
WIN
VIP
seattle - 3
WIN
GOLD
09-14-2013 NCAAFB
UCLA + 3
WIN
GOLD
texas a/m + 9
WIN
.
mississppi + 2 1/2
WIN
GOLD
09-12-2013 NFL
new york jets + 11
WIN
VIP
09-08-2013 NFL
tennessee + 6
WIN
GOLD
new orleans - 3.5
WIN
.
san francisco - 5
WIN
VIP
all in cowboys - 3
WIN
GOLD

Kết quả trận đấu


10-05-2014 NFL
CAROLINA - 2
WIN
VIP
NEW YORK GIANTS - 4
WIN
.
09-19-2014
connecticut/sf under 42
WIN
VIP
09-18-2014
atlanta - 6
WIN
VIP
over atlanta 47
WIN
GOLD
09-16-2013 NFL
all in cincinnati - 6.5
WIN
GOLD
2half cincinnati - 3.5
WIN
GOLD

Đăng ký nhận gameName:
Email:
Phone:
     

Tôi đồng ý với các điều khoản